+420 602 362 525
aura@aurayacht.cz

Termíny, ceny – Nonoah

Termíny a ceny jsou nově na našem rezervačním webu www.lofoty.info  ZDE

Společné informace:
Doprava na loď

Dopravu si zajišťují posádky samy, na vlastní náklady.

  • Pokud jste zkušení cestovatelé, dokážete jednoduše nalézt vhodné spojení sami. Ovědčeným leteckým vyhledávačem je např.  www.skyscanner.cz , přičemž je vhodné zkusit vždy několik dnů před a po dnech plánovaného zahájení a ukončení plavby, protože spoje nelétají denně (resp. nejsou výhodné).
  • Pohodlnější možnost je objednat zajištění celé dopravy, tedy letenek vč. navazujícího autobusu, u specializované firmy, doporučujeme společnost  Fly United , se kterou spolupracujeme.
  • Ať již budete zajišťovat letenky svépomocí, nebo s pomocí Fly United,  váš termín společně přizpůsobíme nejvhodnějšímu spojení.
  • Při nákupu letenky je vždy vhodné sjednat i pojištění storna.

Henningsvaer:

  • Příslušné letiště je Harstad-Narvik v Evenes (EVE). Doprava z letiště je nejvhodnější do Svolvaeru, autobusem Flybussen (NOR-WAY) , popřípadě linkovým autobusem Reis Nordland   linkou c. 300 .

Lyngenfjord – Skjervoy:

  • Příslušné letiště je Tromso (TRS). Doprava z Tromso je rychlým trajektem (cca 160 km a cca 2,75 hodiny, 160 NOK).
Posádka platí nad rámec platby za loď:
  • pohonné hmoty: nájemce hradí pohonné hmoty, cena jedné motohodiny bude aktualizována podle reálné ceny pohonných hmot a bude zveřejňována na tomto místu. Současná orientační cena je 1.260,- Kč/hod. Pokud je v provozu naftové topení, hradí nájemce spotřebu, která je podle klimatických podmínek 1 – 1,8 l/ hodinu.
  • přístavní poplatky: poplatky v domovském přístavu  Henningsvær jsou zahrnuty v ceně nájmu lodě . V ostatních místech se poplatek pohybuje od 500,-  do 1.250,- Kč/noc /loď a hradí jej posádka.
Stravování

Posádka se stravuje samostatně a na vlastní náklady, na lodi je k dispozici slušně vybavená kuchyně

Kauce

Nájemce nebo posádka skládá před zahájením užívání (komerčního i nekomerčního) vratnou kauci ve výši 30.000,- Kc/týden,  která slouží pro krytí případných škod způsobených uživatelem na lodi nebo třetím osobám a k úhradě provozních nákladů (pohonné hmoty, přístavní poplatky a další platby, které hradí uživatel – viz výše.). U kratších nájmů bude kauce sjednána odlišně, podle délky a charakteru užívání (nájmu). Nevyužitá část kauce je vrácena jejímu plátci po vyúčtování nákladů na plavbu.

Specifická omezení a technické podmínky:

  • Kouření, alkohol, drogy

Na celé lodi platí zákaz kouření.

S ohledem na norské zákony regulující konzumaci alkoholu, a vzhledem k bezpečnosti, plavby je na lodi zakázaná konzumace alkoholu a vstup osob pod vlivem alkoholu na palubu. Na lodi platí zákaz konzumace drog a vstupu osobám pod vlivem drog na loď.

  • Technická a bezpečnostní omezení

V každé kajutě je jedno visuté lůžko a dvě spodní lůžka. Visuté lůžko má normovanou konstrukční  nosnost 90 kg, spodní lůžka, stejně jako řada prvků a míst na palubě, v přídavných člunech a pod., má normovanou maximální nosnost 120 kg. Maximální hmotnost osoby pro vstup na palubu je tím, pro zajištění bezpečnosti plavby, omezena na 120 kg, pro horní lůžka pak  na 90 kg.

Vstupy do kajut mají vstupní profil 42 cm.

Z důvodu bezpečnostních rizik a zajištění bezpečnosti, není loď vhodná pro soby s omezenou pohyblivostí nebo jinak handicapované. Případnou míru postižení, resp. její přípustnost vzhledem k bezpečnosti, je vhodné konzulzovat předem.

pozn.:   Klub Aurayacht není cestovní kanceláří nebo agenturou, předmětem  činnosti naší není zajišťování dopravy na loď, stravování nebo další doplňkové služby, ale v některých případech pouze pronájem lodě. Provoz lodí může být na komerčním i nekomerčním základu. Informace zde zveřejněné mají pouze informativní nezávazný charakter, nejedná se o závaznou nabídku. Informace zde zveřejněné nesměřují podle ustanovení § 1732 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k uzavření smlouvy. Smluvní vztah ke zde popisovaným plněním vznikne výhradně písemnou smlouvou uzavřenou mezi nájemcem a pronajímatelem.