Všeobecné podmínky, termíny, ceny,

Termíny a ceny jsou na našem rezervačním webu www.lofoty.info  ZDE

Společné informace:

Doprava na loď

Dopravu si zajišťují posádky samy, na vlastní náklady.

 • Pokud jste zkušení cestovatelé, dokážete jednoduše nalézt vhodné spojení sami. Ovědčeným leteckým vyhledávačem je např.  www.skyscanner.cz , přičemž je vhodné zkusit vždy několik dnů před a po dnech plánovaného zahájení a ukončení plavby, protože spoje nelétají denně (resp. nejsou výhodné).
 • Pohodlnější možnost je objednat zajištění celé dopravy, tedy letenek vč. navazujícího autobusu, u specializované firmy, doporučujeme společnost  Fly United , se kterou spolupracujeme.
 • Ať již budete zajišťovat letenky svépomocí, nebo s pomocí Fly United,  váš termín společně přizpůsobíme nejvhodnějšímu spojení.
 • Při nákupu letenky je vždy vhodné sjednat i pojištění storna.

Laukvik, Sildpollnes:

 • Příslušné letiště je Harstad-Narvik v Evenes (EVE). Doprava z letiště je linkovým autobusem Reis Nordland ,  linkou c. 300 .

Lyngenfjord – Skjervoy:

 • Příslušné letiště je Tromso (TOS). Doprava z Tromso je rychlým trajektem ( cca 2,5 hodiny), nebo autobusem (cca 3,5 hodiny)

Posádka platí nad rámec platby za loď

 • pohonné hmoty: nájemce hradí pohonné hmoty, cena jedné motohodiny bude aktualizována podle reálné ceny pohonných hmot a bude zveřejňována na tomto místu. Současná orientační cena je 1.260,- Kč/hod. Pokud je v provozu naftové topení, hradí nájemce spotřebu, která je podle klimatických podmínek 1 – 1,8 l/ hodinu.
 • u plaveb za velrybami – Skjervoy: je v ceně najmu zahrnut základní počet plavebních hodin, obvykle 12 hodin na celou loď a týden, přesně je stanoven v jednotlivých nájemních smlouvách. Při plavbě nad tento rámec hradí posádka pohonné hmoty jak uvedeno shora.
 • přístavní poplatky: poplatky v domovském přístavu  Laukvik jsou zahrnuty v ceně nájmu lodě . V ostatních místech se poplatek pohybuje od 500,-  do 1.250,- Kč/noc /loď a hradí jej posádka.

Stravování

Posádka se stravuje samostatně a na vlastní náklady.

Kuchyň je bybavená pro přípravu jednoduchých jídel, často jsou využívána jídla hotová (Adventuremenu, Expresmenu a pod.). Pro složitější vaření nejsou systémy uzpůsobené (el.příkon, počet plotének, prostor, odsávání atd.).

Díky naší spolupráci s výrobcem konzervovaných jídel ADVENTURE MENU, balených na cesty, mají naše posádky možnost nakoupit tato jídla, při celkové objednávce přes 1.000,- Kč, se slevou 15%.  Lze si vybrat z variant vakuově sušených, nebo sterilovaných. Řada našich hostů si tato jídla přivezla a výsledky jsou, bez nadsázky, skvělé. Celý sortiment lze prohlédnout v

e-shopu ADVENTURE MENU zde

Pokud jste našimi klienty, předáme vám před vaším nákupem promo kód, kterým přímo uplatníte slevu 15% při vašem nákupu.
 

Kauce

Nájemce nebo posádka skládá před zahájením užívání (komerčního i nekomerčního) vratnou kauci ve výši 30.000,- Kc/týden,  která slouží pro krytí případných škod způsobených nájemcem, nebo osobami užívajícími loď společně s nájemcem na základě jeho smlouvy, na lodi nebo třetím osobám a k úhradě provozních nákladů (pohonné hmoty, přístavní poplatky a další platby, které hradí uživatel – viz výše.). U kratších nájmů bude kauce sjednána odlišně, podle délky a charakteru užívání (nájmu). Nevyužitá část kauce je vrácena jejímu plátci po vyúčtování nákladů na plavbu.

 

Specifická omezení a technické podmínky:

Kouření, alkohol, drogy

 • Na celé lodi platí z důvodů bezpečnosti zákaz kouření.
 • S ohledem na norské zákony regulující konzumaci alkoholu, a vzhledem k bezpečnosti, plavby je na lodi zakázaná konzumace alkoholu a vstup osob pod vlivem alkoholu na palubu. Na lodi platí zákaz konzumace drog a vstupu osobám pod vlivem drog na loď.

Technické a bezpečnostní podmínky a omezení

 • V každé kajutě je jedno visuté lůžko a dvě spodní lůžka. Visuté lůžko má normovanou konstrukční  nosnost 80 kg, spodní lůžka, stejně jako řada prvků a míst na palubě, v přídavných člunech a pod., má normovanou maximální nosnost 120 kg. Maximální hmotnost osoby pro vstup na palubu je tím, pro zajištění bezpečnosti plavby, omezena na 120 kg na osobu, pro horní lůžka pak  na 80 kg.
 • Vstupy do kajut mají vstupní profil 42 cm.
 • Na lodi nejsou povolena domácí zvířata.
 • Věkový limit je z důvodu charakteru plavby, technickeho provedeni lodě a souvisejících bezpečnostních podmínek stanoven na nejméně 16 let. Plavba nezletilé osoby je možná pouze za doprovodu jejího zákonného zástupce.

Podmínky pro vedení lodě, odpovědnost za škody

 • Loď smí být vedena pouze osobou, která má k tomu účelu potřebnou kvalifikaci stanovenou právním řádem České republiky a mezinárodním námořním právem, resp. při pobřežní plavbě právním řádem daného státu. Loď je registrována v rejstříkovém přístavu Praha a pluje pod vlajkou České republiky. Loď je registrována v norské registru komerčních plavidel. Na loď se vztahují, kromě předpisů dle práva vlajky dále předpisy norské, zejména „Reg. Nr. 63 from 14.1.2020 valid from 1.2.2020
 • Nájemce odpovídá pronajímateli za škody, které způsobil on nebo osoby užívající loď po dobu jeho nájmu na lodi, její výbavě nebo majetku třetích osob v  souvislosti s užíváním lodě.
 • Na palubě lodě stanoven komunikační jazyk, který musí být srozumitelný pro všechny osoby. Komunikačním jazykem může být po dohodě stanoven jazyk český, slovenský, anglický nebo norský. Osoby, které nemohou komunikovat v některém z uvedených jazyků, nejméně na základní úrovni nutné pro bezpečnost plavby, se nemohou nájmu/plavby účastnit.
 • Nájemce a všechny osoby, které budou loď po dobu nájmu užívat spolu s ním, musí mít platné osobní doklady pro místo nájmu (pro státy Schengenského prostoru v zásadě postačuje občanský průkaz, pokud je v podobě mezinárodně platné; z důvodu možnosti vyplutí na otevřené moře mimo oblast výsostných pobřežních vod daného státu je ale vhodné mít s sebou cestovní pas), a dále platné zdravotní pojištění.
 • Po celou dobu nájmu jsou na palubě lodě přítomni kapitán lodě a případně lodník, schválení pronajímatelem.

Zdravotní omezení

 • Nájem/plavba je uskutečňována na sportovní expediční lodi v Arktidě, čemuž odpovídá standard lodě a zázemí/infrastruktura/plavební podmínky. V případě zdravotních potíží nebo omezení musí účastník nájmu/plavby zvážit svou účast s ohledem na svůj zdravotní stav a fyzickou kondici. O případných zdravotních obtížích v době nájmu musí neprodleně informovat kapitána lodě.
 • Nájem/plavba není možný pro osoby s fyzickým nebo mentálním hendikepem, který je neslučitelný s bezpečností plavby, o přípustnosti míry hendikepu pro bezpečnost plavby rozhoduje velitel plavidla – za tím účelem je vhodné konzultovat takovou situaci před uzavřením smlouvy – v případě přebírání plavidla a/nebo v průběhu plavby má kapitán právo vyloučit bez náhrady z nájmu/plavby osobu, která by ohrožovala bezpečnost nájmu/plavby.

Při porušení shora uvedených podmínek nájemcem (osobami nájemce) mohou být tyto osoby vyloučeny z nájmu/plavby bez náhrady.

 

pozn.:   Klub Aurayacht není cestovní kanceláří nebo agenturou, předmětem  činnosti naší není zajišťování dopravy na loď, stravování nebo další doplňkové služby, ale v některých případech pouze pronájem lodě. Provoz lodí může být na komerčním i nekomerčním základu. Informace zde zveřejněné mají pouze informativní nezávazný charakter, nejedná se o závaznou nabídku. Informace zde zveřejněné nesměřují podle ustanovení § 1732 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k uzavření smlouvy. Smluvní vztah ke zde popisovaným plněním vznikne výhradně písemnou smlouvou uzavřenou mezi nájemcem a pronajímatelem.