Kurzy

Kapitánské kurzy – moře (MDČR „C“):

Organizujeme sloučené praktické a teoretické kurzy pro získání licence „Velitel námořní jachty C“ v režimu MDČR. Tato licence je platná celosvětově pro vedení lodě pod Českou vlajkou, vlajkou Chorvatskou, a pro občany ČR pod vlajkou Řecka, Itálie, severských zemí  a řady dalších zemí, které uznávají také princip platnosti dle země občanství, resp. trvalého pobytu.

Držitel průkazu je oprávněn vést plavidlo o délce do 16 m na moři ve vzdálenosti do 20 NM od pobřežní linie, při síle větru do 6°Bf.

Kurz je týdenní plavba na moři a je zakončen praktickou zkouškou před jachetním instruktorem, jmenovaným MDČR. Teoretická výuka probíhá v době mimo plavbu také na lodi, s možností praktických ukázek. Teoretická zkouška se vykonává před komisí MDČR v Čechách, po ukončení kurzu podle termínů zkušebních komisí.

Kurzy jsou pořádány v nejvyšším počtu 4 osob, což umožní vysokou intenzitu výcviku. Jsou vedeny zkušeným instruktorem, profesionálním kapitánem, pracujícím jak ve Středomoří, tak zejména v severských mořích a vysoké Arktidě.

Podrobné informace najdete ZDE

 
Kurzy VMP – Vůdce malého plavidla

Držitel průkazu je oprávněn  vést plavidla  do 20 m délky, podle získané kategorie, na všech vnitrozemských evropských vodách a dále v příbřežním pásu moře do vzdálenosti 1 MN od pobřeží a síle větru do 4°Bf. 

Podrobně je rozsah oprávnění popsán ZDE

Pořádáme sloučené kurzy pro získání vybraného typu kvalifikace VMP (M, M20, C) kdy během jednoho víkendu proběhne praktický kurz s přezkoušením praktických dovedností před komisařem jmenovaným SPS, a současně v době mimo plavbu probíhá teoretická příprava na testovou zkoušku, s možností praktických ukázek. Teoretická zkouška formou testu poté probíhá na Plavebním úřadu Státní plavební správy (SPS).

Podrobné informace najdete ZDE