Kurzy VMP


Kurzy VMP – Vůdce malého plavidla

Držitel průkazu je oprávněn  vést plavidla  do 20 m délky, podle získané kategorie, na všech vnitrozemských evropských vodách a dále v příbřežním pásu moře do vzdálenosti 1 MN od pobřeží a síle větru do 4°Bf. 

Podrobně je rozsah oprávnění popsán   ZDE

Pořádáme sloučené kurzy pro získání vybraného typu kvalifikace VMP (M, M20, C) kdy během jednoho víkendu proběhne kombinovaný teoretický i praktický kurz během kterého probíhá   teoretická příprava na testovou zkoušku,  kombinovaná s nácvikem praktického ovládání lodě a seznámením s lodní technikou.  Přezkoušení praktických dovedností před komisařem jmenovaným SPS, včetně nácviku proplutí plavební komorou probíhá následně ve dvouhodinové plavbě v Praze. 

Teoretická zkouška formou testu poté probíhá na Plavebním úřadu Státní plavební správy (SPS).

 
Kurzy probíhají na Slapské přehradě na lodi Sealine 285 „Fiona“

Galerie a popis lodě   ZDE

Zahájení kurzu je v pátek odpoledne v Marině Atlantida na Staré Živohošti (ř.km. 102), kdy proběhne základní seznámení s tematikou plavby a základy plavebních pravidel. V sobotu a v neděli je kombinována teoretická výuka a příprava ke zkoušce, s praktickou plavbou s nácvikem jednotlivých manévrů, kotvení, a seznámením s technickými základy plavidel.

Kurz je orientován více na praktickou plavbu, čímž je v dané délce kurzu mírně potlačena teoretická příprava. Každý účastník obdrží skripta, ve kterých jsou uvedeny veškeré testové otázky a jejich správné odpovědi, případně s výkladem. Před samotnou zkouškou se předpokládá dílčí samostatné dostudování (zopakování) teoretických otázek ke zkoušce. 

Kurzy jsou pořádány v nejvyšším počtu 3 osob, což umožní vysokou intenzitu výcviku. Jsou vedeny zkušeným instruktorem, profesionálním kapitánem, pracujícím jak na moři, zejména v severských mořích a vysoké Arktidě, tak na vnitrozemských vodách.

Termíny kurzů:   

termíny budou stanoveny po dohodě se zájemci

Ceny:

Cena kurzu je 3.900,- Kč/osobu při obsazení 2 -3 účastníky. Kurzy probíhají v minimálním počtu 2 účastníků.

Cena zahrnuje:

  • pronájem lodě s instruktorem
  • praktický výcvik v průběhu obou dnů, vč. 2 nocí na lodi.
  • teoretické školení a přípravu na zkoušku
  • cenu pohonných hmot pro nájezd minimálně 20 km a nácvik manévrů

Cena nezahrnuje:

  • náklady na stravování
  • náklady na dopravu na loď a z lodě
  • cenu závěrečné praktické zkoušky a proplutí plavební komory v Praze ( 2 hodinová plavba). 
  • poplatky za vykonání teoretické zkoušky na Plavebním úřadu SPS a vystavení průkazu VMP (500,- Kč).
  • skripta se zkušebními otázkami a správnými vč. správných odpovědí a výkladem.

V případě zájmu o individuální kurz (1 účastník, popřípadě s doprovodem a pod.) je cena sjednána odlišně.

Náhledy z minulých kurzů na severu…
Marina Atlantida Stará Živohošť … domovské stránky ZDE
Přehrada Slapy