Akrktické kondiční plavby

Zimní a jarní kondiční plavby v norské Arktidě na Lofotech, v Norském a Barentsově moři

Zimní a jarní kondiční plavby jsou zaměřeny na navigaci ve ztížených podmínkách, silných proudech, přílivech až 3,5 m, úzkých plavebních dráhách, v nestabilní meteo situaci, na ztížené přístavní manévry a pod.

Čím se liší tato plavba …

 • Nestabilní meteo situace, s možností rychlých a zásadních změn; Lofoty vybíhají cca 100 NM jihozápadně od linie pobřeží do severu Norského moře a jsou široké v průměru jen 10 NM. Obě pobřeží jsou oddělena horami s převýšením od moře až 1.100 m n.m.  K tomu jsou pobřeží spojena řadou údolí nebo průlivů. Často je situace na obou pobřežích zásadně odlišná a je třeba stav a předpovědi vyhodnocovat se zřetelem na možnost, že se situace na jednom pobřeží během pár desítek minut přenese i na druhé – často i v rozporu s předpovědí. Je třeba vyhodnocovat několik předpovědních modelů, hledat jejich průniky a logiku a domýšlet možný vývoj i se znalostí lokálních jevů, které žádný model neumí zohlednit.
 • Příliv až 3,5 m způsobuje, že některé průlivy jsou splavné pouze při určité výšce hladiny, na omezenou dobu.
 • Současně jsou právě v těchto průlivech, s klikatými plavebnímu dráhami mezi mělčinami, silné a časově proměnné proudy (oběma směry) až 5-7 kn, které zásadně ovlivní časový rozpočet pro omezenou dobu na jejich proplutí.
 • Podle termínu lze být v některých fjordech omezeni ledovou taveninou nebo tenčí souvislou ledovou pokrývkou.
 • Teplota moře je podle termínu -1 až +3 °C, vzduchu -10 až + 5°C .
 • Na zasněžené a zamrzlé palubě je každý úkon násobně náročnější, vyžaduje často nejprve rozmrazení potřebné části palubního zařízení před jeho užitím. Běžný 5 minutový úkon tak může trvat i hodinu a pod.

Na co se zaměříme …

 • Získávání meteo informací z řady zdrojů ( internetové aplikace,  GRIBové soubory, VHF lokální, HF/MF  RTTY a W-Fax) a jejich vyhodnocování se zapracováním lokálních zvláštností.
 • Plánování plavby s ohledem na přílivy, meteo, proudy, ledovou situaci, situace v cílových přístavech a příprava záložních variant.
 • Příprava lodě pro náročné podmínky – prevence zamrzání, záložní zdroje a nouzové postupy.
 • Způsoby bezpečného kotvení v proměnných proudech a na větších hloubkách 20 – 35 m. 
 • Přístavní manévry v těžších podmínkách.
 • Údržba systémů lodě v mrazových podmínkách – při užívání a krátkodobých odstávkách, při delším odstavení a pod.

Co nás čeká …

 • Zajímavá plavba v zimní/jarní Arktidě naplněná vším shora uvedeným od plánování až po vyvázání.
 • Možnost plout k druhému nejsilnějšímu přílivovému víru Moskestraumen 
 • Možnost setkávání s velrybami, tuleni, orli mořskými…
 • Možnost chytit rybu na pánev
 • Útulné lokální hospůdky v rybářských vesničkách

Poznámky na okraj …

 • nečeká nás utrpení – loď je mimořádně dobře vytápěná ve všech jejích částech,  s teplou sprchou a dobrou kuchyní  🙂
 • tato loď nemá plachet – nicméně s ohledem na popsaný program a časté plavby v úzkých fjordech, by na ně stejně nedošlo – tato oblast není o plachtění, ale o námořním řemeslu 🙂

Krátké video ze zimních plaveb najdete ZDE … Zimní kondiční plavby

 

Loď pro tuto plavbu: Motomar 44 Aft „NONOAH“ ZDE

Termíny a ceny najdete na rezervační stránce  ZDE